اونجا که حضرت می فرماد : گفتم غم تو دارم، گفتا غمت سرآید... معلوم میشه دلبرا از اول همینجور نکبت و یخ و بی تفاوت و اشتر بودن. درمجموع سایه شون کم نشه 😒😐

#سرمه_ای